Διεθνής Ένωσις Ιδιοκτητών Ακινήτων
Union Internationale de la Propriete Immobiliere - UIPI
Η U.I.P.I. είναι η πανευρωπαϊκή οργάνωση που συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει διεθνώς εκατομμύρια ιδιοκτητών ακινήτων κάθε είδους, σε όλη την Ευρώπη.
Ιδρύθηκε το 1923 στο Παρίσι για να διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών, την συνεργασία και τη διαρκή παροχή πληροφοριών μεταξύ τους.
Επίσης η U.I.P.I. υποστηρίζει τα μέλη της, όταν της ζητηθεί, στους αγώνες τους σε εθνικό επίπεδο.

Ο κ. Στράτος Παραδιάς είναι Πρόεδρος της U.I.P.I. από το 2005.

Το 2006 μετέφερε στις Βρυξέλλες την έδρα της U.I.P.I. η οποία στεγάζεται μόνιμα πλέον στα κεντρικά γραφεία της Βελγικής Ενωσης Ιδιοκτητών.

Η U.I.P.I. εστιάζει τις προσπάθειές της σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να επηρεάσει προς όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμούς και Συστάσεις, ενώ επίσης προσπαθεί με διαβήματά της, να πείσει τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την ανάγκη κατάργησης των ενοικιοστασιακών ρυθμίσεων, της μείωσης της φορολογίας των ακινήτων αλλά και την επιστροφή των εθνικοποιημένων ακινήτων ιδιοκτησιών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.