Επαγγελματική Εξειδίκευση
• Μισθωτικές συμβάσεις
Τα πρότυπα μισθωτηρίων κατοικιών και επαγγελματικών μισθώσεων που ανέπτυξε το Γραφείο μας, έχουν επικρατήσει πλήρως στις συναλλαγές. Οι πελάτες μας, έχουν εκμισθώσει, με τη νομική μας συμπαράσταση πληθώρα κατοικιών, γραφείων και εμπορικών καταστημάτων αλλά και κτίρια ειδικών χρήσεων όπως ξενοδοχεία, κλινικές, κτίρια στάθμευσης, εστίασης, σούπερ μάρκετς κλπ.
• Μισθωτικές διαφορές, δυστροπία ενοικιαστών
Πρωταρχικό αντικείμενο του Γραφείου μας είναι η επίλυση των κάθε είδους μισθωτικών διαφορών, και μάλιστα, αν αυτό είναι δυνατόν, με συμβιβαστικό τρόπο. Το κύρος του Γραφείου μας είναι ο κύριος λόγος των σοβαροτάτων επιτυχιών μας στον τομέα αυτό. Οι συνεργάτες του Γραφείου μας, λόγω της εξειδικευμένης εμπειρίας τους, έχουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες παραστεί και κερδίσει μεγάλο αριθμό δικών μισθωτικών διαφορών, και ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων άρνησης καταβολής μισθωμάτων και έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση όχι μόνον της νομολογίας των Εθνικών Δικαστηρίων, αλλά και της ίδιας της ισχύουσας νομοθεσίας.
• Αγοραπωλησίες ακινήτων
Το Γραφείο μας έχει ασχοληθεί συστηματικά με αγοραπωλησίες κάθε είδους ακινήτων (επαγγελματικών κτιρίων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κατοικιών και αγροτικών εκτάσεων).
• Εργολαβικές συμβάσεις
Το Γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών-οικοπεδούχων αλλά και κατασκευαστικές εταιρίες σε εργολαβικές συμβάσεις για ανοικοδόμηση οικοπέδων με το σύστημα της αντιπαροχής ή ανάπτυξη οικοδομικών συγκροτημάτων επαγγελματικής και οικιστικής χρήσης, παρεμβαίνοντας σε νομικά θέματα, αλλά και επί της ουσίας με τη βοήθεια ειδικών συνεργατών, πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων.
• Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις ακινήτων
Το Γραφείο μας έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό υποθέσεων αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων σε πολλές περιοχές της Αττικής και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τον προσδιορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος και την αναγνώριση των δικαιούχων, μέχρι την είσπραξη των αποζημιώσεων.
• Αλλα ιδιοκτησιακά θέματα
Οι ειδικοί συνεργάτες του Γραφείου μας έχουν χειρισθεί μεγάλο αριθμό προβλημάτων όπως φορολογικά, πολεοδομικά, διατηρητέα, μεταφοράς συντελεστή δόμησης, διαφορές συνιδιοκτητών, κλπ.
• Διεθνής προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας
Οι συνεργάτες του Γραφείου μας παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις της νομολογίας του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε θέματα σχετικά με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και χειρίζονται αρκετές σχετικές υποθέσεις.