Δικηγορικό γραφείο Στράτου Παραδιά & συνεργατών
Το Δικηγορικό Γραφείο «Στράτου Παραδιά και Συνεργατών» ασχολείται επί δεκαετίες αποκλειστικά και εξειδικευμένα με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση και διαχείριση κάθε είδους ακίνητης περιουσίας:

Συγκεκριμένα:

• Μισθωτικές συμβάσεις
• Μισθωτικές διαφορές, δυστροπία ενοικιαστών
• Αγοραπωλησίες ακινήτων
• Εργολαβικές συμβάσεις
• Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις ακινήτων
• Διαφορές συνιδιοκτητών κτιρίων
• Αλλα ιδιοκτησιακά θέματα
• Διεθνής προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων
• Δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα.