Συνεργάτες
Αναστάσιος Γ. Βάππας
Δικηγόρος Αθηνών παρ΄Αρείω Πάγω LLM, PhD nom
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.

Πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Τμήματος του τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών με θέμα διατριβής τη φορολογία ακινήτων.

Τελειόφοιτος του τμήματος Πολ. Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών.

Υποψήφιος Διδάκτορας του τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.

Ειδικότητα: Απαλλοτριώσεις, Μισθωτικές Διαφορές, Φορολογία Ακινήτων, Διεθνής Προστασία Ανθρ. Δ/των.

Επαγγελματική Εμπειρία: Υποθέσεις απαλλοτριώσεων και μισθωτικών διαφορών, προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Γενικός Γραμματέας στο Δ.Σ. της ΠΟΜΙΔΑ & υπεύθυνος ύλης του περιοδικού ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.

Συντονιστής της Property Taxation Committee της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (U.I.P.I.).

Ερευνητική δραστηριότητα-Δημοσιεύσεις: Το δημόσιο συμφέρον και τα κυριότερα πεδία εφαρμογής του. (Ιδιοκτησία, εθνική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος) (1997), Σχόλιο στην απόφαση του ΣτΕ 2057/1994 - Ζήτημα αντισυνταγματικότητας του ν. 1337/83. (1998), Investments in commercial centers under the difficulties of Greek Legislation (RE+D Annual Catalogue Special Edition 2003) κ.α. "Taxation of real estate property in Europe", UIPI edition, Berlin 2003, Vienna 2011.

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.
Βασιλική Στρ. Παραδιά, LLM
Δικηγόρος Αθηνών
Πτυχιούχος "Master 1 de Droit" της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Lille II

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και Πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Τμήματος (Αστικό Δίκαιο) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Οργανωτική Γραμματεύς του Δ.Σ. της ΠΟΜΙΔΑ

Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος - στέλεχος του Γραφείου Ενημερώσεως ΠΟΜΙΔΑ.

Εξειδίκευση: Δίκαιο Εθνικού Κτηματολογίου, μισθώσεων, ιδιοκτησίας και συνιδιοκτησίας.

Ομιλεί Γαλλικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
Μαριλένα Αθ. Μητροπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Παν/μίου Lille II και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γραμματέας Ενημέρωσης Μελών στο Δ.Σ. της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος - στέλεχος του Γραφείου Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ.

Εξειδίκευση: Μισθωτικές - ιδιοκτησιακές διαφορές.

Ομιλεί Γαλλικά.
Κωνσταντίνα Ανδρ. Αθανασιάδη
Συμβολαιογράφος Αθηνών
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.
Ιωάννης Θ. Νατσίκος
Δικηγόρος Αθηνών
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομιλεί Γερμανικά και Αγγλικά.
Aικατερίνη Ευστρ. Γιαννακοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος - στέλεχος του Γραφείου Ενημερώσεως ΠΟΜΙΔΑ.

Εξειδίκευση: Μισθωτικές - ιδιοκτησιακές διαφορές, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο συνιδιοκτησίας.

Ομιλεί Γαλλικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το Γραφείο μας διαθέτει συνεργάτες για ειδικότερα ιδιοκτησιακά θέματα.
Επίσης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του ανατίθενται, συνεργάζεται με μοναδικό δίκτυο δικηγόρων και συμβολαιογράφων εξειδικευμένων σε θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις και νησιά της Ελλάδος καθώς και στις περισσότερες ευρωπαικές πρωτεύουσες.