Βιογραφικό
Στράτος Ι. Παραδιάς
Δικηγόρος Αθηνών παρ' Αρείω Πάγω
Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)
και της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότητα: Δίκαιο ιδιοκτησίας, Εμπορικές μισθώσεις, Φορολογία Ακινήτων, Διεθνής Προστασία του δικαιώματος της Ιδιοκτησίας.

Ιδρυτής (1983) και Πρόεδρος (επανελέγεται συνεχώς από το 1996) της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Πρόεδρος (2005) της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων - UIPI (ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1923), επανεξελέγη για νέα τετραετή θητεία το 2008, το 2012 και το 2016.

Μέλος της Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1984-1991) και της Επιτροπής Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Εμπορικών Μισθώσεων (π.δ. 34/1995).

Εισηγητής της νομοθεσίας απελευθέρωσης των εμπορικών μισθώσεων και των μισθώσεων κατοικιών από τις ενοικιοστασιακές δεσμεύσεις (1989-1994).

Μέλος των Επιτροπών Μεταρρύθμισης της νομοθεσίας φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας (1997, 2002) και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσδιορισμού Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά της Φοροδιαφυγής του Υπουργείου Οικονομίας (2007) και της Επιτροπής Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών (2016).

Εκδότης του περιοδικού της ΠΟΜΙΔΑ "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ".

Δημοσιεύσεις: Αναρίθμητες δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, σχετικά με τα ακίνητα, τις μισθώσεις και το Real Estate.

Διεθνής δραστηριότης όπως εμφανίζεται στο διαδίκτυο

Ο κ. Παραδιάς ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.